06.02.2021.
More kao nadahnuće
Zoran Homen

Na ovoj izložbi autor po prvi put izlaže slike najnovijeg ciklusa pod nazivom ''Odrazi''. Radi se o
slikama mora, tog neiscrpnog izvora inspiracije, o likovnoj senzaciji koje ono donosi u svojim
odrazima, otvarajući nam mogućnost viđenja onog što obično ne vidimo jer ne gledamo. Ta
koloristička prožimanja na Homenovim uljima gotovo da daju dojam čiste apstrakcije iako su
rađena heperrealističkom tehnikom preciznog slikanja. Slikajući more neizbježne su i barke, a
izložba je upotpunjena fascinantnim radovima s prikazom srdela i skuša, kakve još nismo vidjeli
u hrvatskom slikarstvu.


O NAMA
TRENUTNA IZLOŽBA
ARHIVA IZLOŽBI
UVJETI IZLAGANJA
GDJE SMO
http://
Galerija Bruketa2
Copyright C 2010 by "Mala galerija Bruketa"
Sva prava pridržana

Galerija Bruketa 2
Strossmayerova 1

Mala galerija
Užarska 25
Telefon: +385 51 33 54 03


Internet: www.mala-galerija.hr
E-mail: mala-galerija@ri.t-com.hr

facebook
NATRAG