O NAMA
TRENUTNA IZLOŽBA
ARHIVA IZLOŽBI
UVJETI IZLAGANJA
GDJE SMO
http://
Galerija Bruketa2
Copyright C 2010 by "Mala galerija Bruketa"
Sva prava pridržana

Galerija Bruketa 2
Strossmayerova 1

Mala galerija
Užarska 25
Telefon: +385 51 33 54 03


Internet: www.mala-galerija.hr
E-mail: mala-galerija@ri.t-com.hr

facebook
Vilena Bruketa
srpanj 2012
Od 15. 03. 2010.


Vilena Bruketa Matković rođena je u Rijeci 1979 g. Završila je Školu za primjenjenu umjetnosti i dizajn,
smjer Aranžersko-scenografski dizajner.
Uz formalno obrazovanje, pohađala je brojne tečajeve umjetničke keramike, među kojima se posebno
izdvajaju tečaj kod prof. B.Roce-a te tečajevi raznih tehnologija u keramičarskoj radionici Isa Mučići. Vilenin
keramičarski opus prvi je put predstavljen u umjetničkoj radionici Mala Galerija Bruketa 2002. godine. 
Usavršava vlastiti vizualni i konceptualni vokabular kroz rad sa svojim ocem Vladimirom Bruketa, likovnim
pedagogom i diplomantom Hammersmith College of Art u Londonu.
Članica je Hrvatskog keramičarskog udruženja KERAMEIKON
Sudjelovala je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.NATRAG