O NAMA
TRENUTNA IZLOŽBA
ARHIVA IZLOŽBI
UVJETI IZLAGANJA
GDJE SMO
http://
Galerija Bruketa2
Copyright C 2010 by "Mala galerija Bruketa"
Sva prava pridržana

Galerija Bruketa 2
Strossmayerova 1

Mala galerija
Užarska 25
Telefon: +385 51 33 54 03


Internet: www.mala-galerija.hr
E-mail: mala-galerija@ri.t-com.hr

facebook
NATRAG
Miljenka Matić Ertufan

Od 15. 05. 2010.

Miljenka Matić Ertufan rođena je u Rijeci 1974. godine.
Dugo godina je bila aktivna članica amaterskog kazališta Viktor Car Emin te Teatra Rubikon. Tada započinje s izradom kostimografije i scenografije, stvaranjem glazbe za predstave, dizajniranjem promotivnih materijala i fotografiranjem za brojne udruge u Rijeci.

Nakon srednjoškolskog obrazovanja nastavlja studirati na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, smjer grafika.
Tijekom studija radi kao edukator u likovnoj radionici Art and Hobby.
Od 2006. radi kao grafički i web dizajner.
U suradnji s dvijema akademskim umjetnicama i dizajnericama, Anom Glažar te Nikom Rukavina 2009. g. pokreće dizajnerski studio 'Studio GRM' (Glažar, Rukavina, Matić).