Ljeto'15


U galeriji Bruketa 2 postavljena je nova izložba slika koje su odabrane iz fundusa Male galerije iz
Rijeke, a nastale su osamdesetih godina prošlog stoljeća.
To su "Djevojka koja čita", hiperrealistična slika ak. slikara Zorana Nastića iz Niša i "Djevojčica
sa loptom" ak. slikarice Marije Jug Pecarić iz Dubrovnika.
Tematika ljeta i oduševljenost slobodnim vremenom, inspirirali su Vladimira Bruketu da realizira
mobilnu skulpturu koja se u prostoru poigrava loptama.
Ovoj simbol mehaničke civilizacije korespondira sa minjaturnom pop art skulpturom konja
nepoznatog autora.
Skulptura "Plavi val" skladno se nadovezuje na apstraktnu sliku velikog formata Vilene Bruketa
Matković.
Eklektičan izbor niza izložaka iz različitih umjetničkih pravaca spojenih u naizgled nespojivo,
osmislila je Morana Bruketa Pertaut podsjećajući pritom, da je poziv umjetnika višeznačan i
slojevit te da je potreba da djeluje pozitivno, humano i poticajno dio njegovog stvaranja.
O NAMA
TRENUTNA IZLOŽBA
ARHIVA IZLOŽBI
UVJETI IZLAGANJA
GDJE SMO
http://
Galerija Bruketa2
Copyright C 2010 by "Mala galerija Bruketa"
Sva prava pridržana

Galerija Bruketa 2
Strossmayerova 1

Mala galerija
Užarska 25
Telefon: +385 51 33 54 03


Internet: www.mala-galerija.hr
E-mail: mala-galerija@ri.t-com.hr

facebook
NATRAG