O NAMA
TRENUTNA IZLOŽBA
ARHIVA IZLOŽBI
UVJETI IZLAGANJA
GDJE SMO
http://
Galerija Bruketa2
Copyright C 2010 by "Mala galerija Bruketa"
Sva prava pridržana

Galerija Bruketa 2
Strossmayerova 1

Mala galerija
Užarska 25
Telefon: +385 51 33 54 03


Internet: www.mala-galerija.hr
E-mail: mala-galerija@ri.t-com.hr

facebook
NATRAG
Saša Furlan

Od 21. 06. 2010.

Saša Furlan rođena je 26. 10. 1978. godine.
Apsolventica postdiplomskoga studija Akademije za likovnu umjetnost i oblikovanje Univerze u Ljubljani, smjer slikarstvo.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Rijeci, smjer kiparstvo.