Keramički tanjur

Keramički tanjur
detalj

Umjetnost
spojena
generacijama
Od 1974.godine  stvaramo i živimo umjetnost